Peter Július Kern
(*1881 - †1963)

P. J. Kern bol maliarom skorého symbolizmu. V rokoch 1896 — 1901 študoval na Umeleckopriemyselnej škole v Budapešti (prof. A. Papp). Vzdelával sa aj ako reštaurátor výtvarných pamiatok. Od roku 1906 pracoval ako konzervátor v Székesfehérvári a ďalších mestách. Zúčastňoval sa na výstavách Grupy uhorsko-slovenských maliarov. Po jej zániku vystavoval s G. Mallým, J. Augustom, J. Hanulom a ďalšími. V roku 1913 absolvoval študijný pobyt v Mníchove u prof. Groebla. Vojnu prežil ako vojak na fronte. Po prvej svetovej vojne inicioval založenie Spolku slovenských umelcov v Turčianskom Sv. Martine, ktorému predchádzala výstava diel jeho budúcich členov v roku 1919 v Liptovskom Mikuláši. Spolok bol ofi­ciál­ne založený v roku 1920 s cieľom spojiť do jednej organizácie slovenských spisovateľov, výtvarníkov a skladateľov. Kern sa stal jeho prvým tajomníkom za výtvarných umelcov a v tejto funkcii pôsobil do roku 1926. Žil a tvoril v Močiaroch pri Liptovskom Mikuláši. Venoval sa krajinomaľbe, portrétom, figurálnej maľbe a zátišiu.
Zdroj: KISS-SZEMÁN, Zsófia – OBUCHOVÁ, Viera – PAŠKO, Peter: Galéria Nedbalka. Slovenské moderné umenie. Bratislava: Calder s. r. o., 2012, s. 151

Na našej stránke používame súbory cookie. Viac o tom, čo sú to súbory cookie a ako ich používame nájdete na tomto odkaze.