Mária Bidelnicová
(*19.7.1954)

Narodila sa v Bratislave. Študovala na Strednej škole umeleckého priemyslu u prof. Rudolfa Filu, neskôr na katedre reštaurovania na VŠVU v Bratislave a na Instituto Centrale del Restauro v Ríme. Pôsobila na katedre reštaurovania VŠVU, kde končila doktorandskou prácou z oblasti výtvarného umenia a nadobudla titul Art.D. Neskôr pracovala v reštaurátorských ateliéroch SNG, kde reštaurovala množstvo diel z oblasti starého a súčasného umenia. Okrem reštaurovania sa venuje maľovaniu kópií, vlastnej maliarskej tvorbe a fotografovaniu.

Na našej stránke používame súbory cookie. Viac o tom, čo sú to súbory cookie a ako ich používame nájdete na tomto odkaze.