František Úprka
(*26.2.1868 - †8.9.1929)

Franta Úprka sa narodil 26. 2. 1868 v obci Kněždub na Moravskom Slovácku. Mal troch súrodencov. Jožu (1861), ktorý bol významným maliarom, Martina (1863), ktorý hospodáril na rodovom majetku a sestru Alžbětu (1865).
Mladý Franta navštevoval dva roky nemecké piaristické gymnázium v Strážnici. Pre neuspokojivý prospech gymnázium opustil. Ďalšie štúdia sa uberali umeleckým smerom. V rokoch 1883–1884 študoval na rezbárskej škole vo Valašskom Meziříči. Školu však nedokončil a v roku 1885 odišiel do Prahy, kde sa zaujímal o štúdium modelovania na Akadémii u prof. Maudra. Vzhľadom k nedokončenému stredoškolskému vzdelaniu nemohol byť prijatý. Úprka preto nastúpil ako pomocník v rezbárskej a sochárskej firme Jana Krejčíka. Následne sa učil kamenárskemu remeslu u sochára Jindřicha V. Čapka a pracoval v ateliéroch sochárov Antonína Pavla Wagnera a Bohuslava Schnircha.
Po absolvovaní vojenskej služby sa vrátil späť do Prahy a následne podnikol študijnú cestu po českých a nemeckých mestách. Počas nej navštevoval odbornú školu sochársku a kamenársku v Hořiciach, Frankfurte nad Mohanom a Erfurte. Po cestách sa vrátil do Prahy, kde postupne prešiel od kamenárskeho remesla k umeleckému sochárstvu. V roku 1896 sa v Prahe definitívne usadil. Úprka bol členom SVU Mánes a od roku 1909 tiež zakladajúcim členom Sdružení výtvarných umělců moravských.
Roku 1906 vystavoval na Medzinárodnej výstave v Miláne, v 1910 v Benátkách, opäť Miláne, Turíne a Ríme, v 1911 v Londýně v Doré Gallery, kde sa konala Výstava slovanského umenia. V povojnových rokoch vytvoril dva náhrobky na Národnom cintoríne v Martine, ktoré boli odhalené v roku 1923 za prítomnosti prezidenta T. G. Masaryka. V 1920 zastupoval na parížskom Salóne české sochárstvo svojou známou sochou Poutníci. Na sklonku života, od roku 1927, často pobýval na Slovensku, kde dokončoval sochársku výzdobu fasád verejných budov v Bratislave, konkrétne Zemskej banky a Poľnohospodárskeho múzea.
Jeho posledným díelom, odhaleným až po smrti v roku 1929, je Pomník padlých hrdinov v Uherskom Ostrohu.
Franta Úprka patril k folkloristicky orientovanému prúdu českej secesie reprezentovanému aj bratom Jožou Uprkom, Stanislavom Suchardom, Dušanom Jurkovičom, Janom Koulom, Augustinom Němejcom. Tematicky je dielo Franty Úprky zviazané s jeho rodným Slováckom, tamojšou ľudovou kultúrou a životným štýlom.

Na našej stránke používame súbory cookie. Viac o tom, čo sú to súbory cookie a ako ich používame nájdete na tomto odkaze.