Vladimír Kompánek (*28.10.1927 - †20.1.2011)

Vladimír Kompánek sa narodil 28. 10. 1927 v Rajci. Zomrel 20.1.2011 v Bratislave. V rokoch 1939-47 študoval na žilinskom gymnáziu, prvé výtvarné poučenia od profesora gymnázia, sochára S. Bíroša. 1947-49 študoval na Oddelení kreslenia a maľovania SVŠT v Bratislave (prof. G. Mallý, J. Mudroch, K. Sokol). 1949-54 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Jozef Kostka). 1956 prvé drobné plastiky vidieckych žien. 1957 spoluzakladateľ Skupiny Mikuláša Galandu. 1960 začína striedavo žiť v Bratislave a Rajci. 1964 účasť na XXXII. Bienále v Benátkach. 1961-62 prvé drevené skulptúry. 1965-66 prvé znakové gvašové kresby. 1967 cena G. Herdera vo Viedni. Účasť na EXPO 67 Montreal. V roku 1969 dodáva drevené sochy pre EXPO ´70 v Osake, prvé drevené zvieratká a hračky. Od roku 1972 má pozastavené členstvo v ZSVU. 1974 mytologická tematika Turoňa v maľbe i plastike. 1977-80 v maľbe séria zím, opätovné prijatie do ZSVU. 1982 v maľbe motív krásky a zvieraťa, drevené penáty a poľné znaky v soche a kresbe. 1990-93 drevené sochy veľkých rozmerov skladané z rozlične morených drevených dosiek.

Vladimír Kompánek

Vladimír Kompánek

Koník s gazdom

V obchode

2 500 €

Vladimír Kompánek

Vladimír Kompánek

Deti

V obchode

3 600 €

Vladimír Kompánek

Vladimír Kompánek

Bez názvu

V obchode

1 200 €

Vladimír Kompánek

Vladimír Kompánek

Hlava ženy

Predané

400 €

Vladimír Kompánek

Vladimír Kompánek

Bez názvu

--- €

Vladimír Kompánek

Vladimír Kompánek

On a ona

Predané

430 €