Alexej Vojtášek (*13.12.1952)

Narodil sa 13. decembra 1952 v Roudnici nad Labem. V roku 1973 ukončil štúdium na Strednej grafickej priemyslovke v Bratislave. V rokoch 1974-80 študoval na VŠVU v Bratislave v ateliéri Albína Brunovského, kde po absolvovaní štúdia krátko pôsobil ako pedagóg. Jeho tvorbu reprezentuje kresba, grafika, ilustrácie, komorná i monumentálna maľba. Vo svojej tvorbe sa snaží preniknúť pod povrch zobrazovanej skutočnosti meditatívnou interpretáciou námetu, ktorý sa viaže k symbolom, znakom a archetypom rôznych civilizácií. Vytvoril si vlastnú ikonografiu a nový symbolický jazyk spojený s geometrickými znakmi a ponorený do bohatej farebnej škály. Svoje diela vystavoval doma aj zahraničí (v Nemecku, Rakúsku, Francúzsku, Švajčiarsku, Taliansku, USA a v ďalších krajinách).

Alexej Vojtášek

Alexej Vojtášek

Astrálne...

V obchode

700 €

Alexej Vojtášek

Alexej Vojtášek

Čiernobiely sen

--- €