Juraj Čutek (*28.2.1957)

Narodil sa 28. februára 1957 v Žiline. V Bratislave vyštudoval Strednú umelecko-priemyslovú školu pod vedením prof. Korkoša. V roku 1977 bol prijatý na Vysokú školu umelecko-priemyslovú v Prahe, kde študoval u prof. Malejovského a taktiež navštevoval prednášky prof. Svobodu. Po absolvovaní školy pracuje v Bratislave ako výtvarník v slobodnom povolaní. Vo svojom ateliéri sa venuje atypickým interiérom, drevenej komornej i monumentálnej plastike. Výrazne autorské diela vystavuje okrem Slovenska a Čiech aj vo Švajčiarsku, Holandsku, Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Izraeli a USA. Bol členom združenia Gerulata a je zakladajúcim členom spoločnosti Spectrum ART.

Juraj Čutek

Juraj Čutek

Bez názvu

700 €

Juraj Čutek

Juraj Čutek

Eva podľa Ernsta...

V obchode

2 500 €

Juraj Čutek

Juraj Čutek

Ex Libris...

Predané

70 €