Samuel Paučo (*1986)

Samuel Paučo je zo Zvolena, pôsobí však najmä v Česku. Je absolventom ateliéru profesora Martina Mainera na fakulte výtvarných umení v Brne, aktuálne pôsobí ako asistent na Akadémii výtvarných umení v Prahe.
So svojim dielom F39 sa stal víťazom súťaže Maľba 2018, ktorú organizuje Nadácia VÚB.

Samuel Paučo

Samuel Paučo

PP5S

V obchode

1 600 €

Samuel Paučo

Samuel Paučo

Echo 3

V obchode

1 600 €