#1007

Alojz Klimo (*3.8.1922 - †12.10.2000)

Okno

Technika: lept na papieri

Rozmery: 25 x 21 cm (výška, šírka)

Rozmery vo výreze: 14 x 10 cm (výška, šírka)

značené , voľný list

Konečná cena: 30 €

Vyvolávacia cena: 30 €

Prihodení: 1

Účastníkov: 1

Aukcia skončila

O autorovi

Študoval v rokoch 1941 – 1945 na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave na oddelení kreslenia a maľovania (prof. M. Schurmann a G. Mallý). V rokoch 1945 – 1948 pokračoval v štúdiu na Vysokej škole umeleckopriemyslovej v Prahe (prof. J. Bauch a A. Pelc).
Žil a tvoril v Bratislave. Pracoval v oblasti maľby, kresby, grafiky, knižnej ilustrácie, monumentálno-dekoratívnej tvorby, venoval sa aj priestorovým objektom a tvorbe hračiek.
Do výtvarného umenia na Slovensku sa výrazne zapísal v oblasti abstraktnej, geometricko-konštruktívnej vývojovej línie a zostal jej verný aj v časoch spoločenskej nepriazne minulého režimu. Je jej výraznou a poprednou osobnosťou. Rovnako významnú, originálnu tvorivú stopu zanechal v oblasti knižnej kultúry, najmä v ilustráciách kníh pre deti a mládež.
Za svoju tvorbu dostal rad domácich i medzinárodných ocenení. Mal viac ako 25 samostatných výstav doma i v zahraničí. Zúčastnil sa mnohých kolektívnych domácich i medzinárodných výstavných podujatí. V roku 1970 reprezentoval Česko-Slovensko na EXPO 70 v Osake.
Jeho tvorba je publikovaná v 20 publikáciách o výtvarnom umení. V roku 1995 vyšla knižná monografia jeho diela.

Na našej stránke používame súbory cookie. Viac o tom, čo sú to súbory cookie a ako ich používame nájdete na tomto odkaze.